top of page

Általános szerződési és felhasználási feltételek

 

(To read the English version, click here.)


Ezeket a feltételeket Magyarország és az Európai Unió jogszabályai szabályozzák.
 

1. A webáruház üzemeltetője
 

A https://www.mybettershelf.com/ címen elérhető webáruházat a
Mybettershelf Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített név: Mybettershelf Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-373198 – Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 28768038-2-42
Székhely: Magyarország, 1144 Budapest, Egyenes utca 8/B. 3. em. 46.
Telephely: Magyarország, 1144 Budapest, Egyenes utca 8/B. 3. em. 46.
Üzleti tevékenység helye: Magyarország, 1144 Budapest, Egyenes utca 8/B. 3. em. 46.
E-mail cím: info@mybettershelf.com
(a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti.

 

Szolgáltató bankszámla adatai:
 

Forint (HUF) alapú bankszámla:
Számlavezető pénzintézet: Erste Bank Zrt.
Pénzforgalmi jelzőszám: 11600006-00000000-94183515
IBAN: HU28 1160 0006 0000 0000 9418 3515
SWIFT kód: GIBAHUHB

 

Euró (EUR) alapú deviza bankszámla:
Számlavezető pénzintézet: Erste Bank Zrt.
Pénzforgalmi jelzőszám: 11600006-00000000-94183591
IBAN: HU13 1160 0006 0000 0000 9418 3591
SWIFT kód: GIBAHUHB

 

Szolgáltató kereskedelmi tevékenységét nyilvántartásba vette:
Bejegyzés alatt.

 

Kamarai regisztrációs szám:
BU28768038 - Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara

 

2. Ügyfélszolgálat
 

Felhasználók az alábbi elérhetőségen fordulhatnak Szolgáltató ügyfélszolgálatához:
E-mail cím: info@mybettershelf.com
Az ilyen úton érkező e-mail-ekre a Szolgáltató az érkezéstől számított 2 munkanapon belül válaszol.

 

3. A magyar jog kikötése
 

3.1. A fent meghatározott internetcímen elérhető webhelyet (a továbbiakban: webhely) üzemeltető Szolgáltató Magyarországról nyújtja szolgáltatását. A szolgáltatás nyújtására, Szolgáltatóra, valamint a Felhasználókra e szerződés keretein belül a magyar és európai jog alkalmazandó, különös tekintettel a
- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról,
valamint a magyar:
- Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényre (a továbbiakban: Ptk.),
- a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényre,
- a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényre,
- a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre,
- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényre,
- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényre
- és a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra
vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletre.


3.2. Jelen általános szerződési és felhasználói feltételekben (a továbbiakban: szerződési feltételek vagy ÁSZF) említett időpontok, időintervallum megjelölések a közép európai idő szerint értendők.


3.3. A jelen szerződési feltételekben említett munkanapok, munkaszüneti- és ünnepnapok alatt a magyar munkanapokat, munkaszüneti- és ünnepnapokat kell érteni.


3.4. A szerződéskötés nyelve angol. Jelen szerződési feltételek és a webhelyen elhelyezett tájékoztatók angol és magyar nyelven készültek. A nyelvi különbségekből adódó esetleges értelmezésbeli eltérés esetén a magyar nyelvű szövegek irányadók.


4. Általános szerződési és felhasználói feltételek hatálya és alanyai


4.1. Jelen szerződési feltételek a webhelyen elérhető szolgáltatásokra, a webhely felhasználására, a webhelyen elérhető webáruházban megrendelhető termékek adásvételére vonatkoznak.


4.2. A szerződés felei:


4.2.1. A fent azonosított Szolgáltató, mint a webhely üzemeltetője és a termékek eladója.


4.2.2. Felhasználó, mint a webáruházból terméket megrendelő vásárló, valamint a webhely weboldalait meglátogató személy. Felhasználó lehet minden jogképes természetes személy, ideértve a külföldi természetes személyeket is. Vásárlóként, megrendelőként jelen szerződési feltételek szerinti Felhasználó lehet minden jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, ideértve a külföldi jogalanyokat is. A jelen szerződési feltételek keretében kötendő szerződést cselekvőképtelen személy, vagy korlátozottan cselekvőképes személy a Ptk. szabályai szerint kötheti meg.


4.3. A szerződési feltételek a webhelyen történő elhelyezéstől hatályos, és határozatlan időre szól.


5. A távollévők közötti, elektronikus úton kötött szerződésre vonatkozó általános tájékoztatás


5.1. A webáruházban megrendelhető termékek lényeges tulajdonságairól Felhasználó a megrendelést megelőzően a webáruház termékek tulajdonságait leíró oldalain tájékozódhat.


5.2. A szerződéskötés nyelve angol. Jelen szerződési feltételek és a webhelyen elhelyezett tájékoztatók angol és magyar nyelven készültek. A nyelvi különbségekből adódó esetleges értelmezésbeli eltérés esetén a magyar nyelvű szövegek irányadók.


5.3. A webhelyen leadott megrendelések ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek.


5.4. Szolgáltató a megrendelés megérkezését elektronikus úton késedelem nélkül köteles visszaigazolni. Ha a visszaigazolás nem érkezik meg Felhasználóhoz 48 órán belül, akkor Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól.


5.5. A megkötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt Szolgáltató nem iktatja, és a későbbiekben nem lesz írásban hozzáférhető.


5.6. Szolgáltató magatartási kódexnek nem vetette alá magát, így az nem áll rendelkezésre nála.


5.7. Felhasználó a megrendelés elküldése előtt a megrendelés lépései során tájékoztatást kap az aktuális fuvarozási díjakról és esetleges fuvarozási korlátozásokról, valamint a lehetséges fizetési módokról. Emellett ezeket az információkat bármikor elérheti a webhely „Delivery information” menüpontjában.


5.8. A szerződési feltételeket és a jogszerű tájékoztatáshoz szükséges dokumentumokat Felhasználó a megrendelésének e-mail útján történő visszaigazolása során csatolt dokumentumként megkapja, a megrendelésének beérkezésekor aktuális tartalommal. Ezen felül a szerződési feltételeket és tájékoztatókat Felhasználó a dokumentumok címe alatt található link – "(A dokumentum letöltése/nyomtatása: ITT)" – használatával menthető formátumban letöltheti és/vagy kinyomtathatja, valamint az aktuális állapotában mindig elérhető a webhelyen.


6. A vételár meghatározása


6.1. A termékek aktuális árairól a webáruház termékek tulajdonságait bemutató oldalain tájékozódhat Felhasználó.


6.2. A termékeknél feltüntetett vételárak bruttó fogyasztói árak, tehát minden terméknél a fizetendő vételár adóval megnövelt teljes összege látható. Az adott értékesítés célországa szerinti szabályok ettől eltérő adótartalmat eredményezhetnek.


6.3. A vételár mindig amerikai dollárban (USD) értendő.


6.4. Az árak a szállítási költséget nem tartalmazzák.


6.5. Szolgáltató csomagolási költséget nem számít fel.


6.6. A megrendelések visszaigazolásában mindig a fizetendő bruttó fogyasztói ár és az esetleges egyéb költségek is teljes, fizetendő összegükben szerepelnek.


6.7. A webáruház weboldalain látható termékek árai változtatásának jogát Szolgáltató fenntartja. Az árváltozás a már megrendelt termékek árát nem befolyásolja.


6.8. Amennyiben hibás ár szerepel a webáruházban, vagy a megrendelés visszajelzésben – különös tekintettel a nyilvánvalóan téves árra – akkor Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron értékesíteni. Szolgáltató a hibás áron történt megrendelést követően felajánlja a Felhasználó számára a termék valós áron történő értékesítését. Amennyiben Felhasználó ezt nem fogadja el, jogosult elállni a megrendelésétől.


7. A megrendelés leadásának módja és lépései, a szerződés létrejötte


7.1. A termék kiválasztása


7.1.1. Felhasználó a webáruház termékek adatait tartalmazó oldalain ismerheti meg a termékek lényeges tulajdonságait.


7.1.2. A megrendelni kívánt termék adatlapján található „Add to Cart” feliratú gombra kattintással virtuális kosárba helyezheti a terméket a Felhasználó.


7.1.3. Amennyiben Felhasználó több terméket kíván megrendelni, a fentiek szerint eljárva több terméket helyezhet a kosárba.


7.1.4. Ha a megrendelés előtt a termékkel kapcsolatban kérdés merülne fel, Szolgáltató ügyfélszolgálata készséggel áll Felhasználó rendelkezésére (elérhetőségek: fentebb az "Ügyfélszolgálat" cím alatt). A Szolgáltató által forgalmazott termék használati utasítása – ahol ezt a jogszabály előírja – a termékhez mellékelve megküldésre kerül. Ha Felhasználó nem kapja kézhez a termékkel együtt a kötelező használati utasítást, azt – mielőtt a terméket használatba veszi – jelezze az ügyfélszolgálatnál, Szolgáltató pótlólag megküldi azt.


7.2. A megrendelés leadása és visszaigazolása, a szerződés létrejötte


7.2.1. Felhasználó a megrendelését online, a webáruházban adhatja le, az alábbiak szerint.


7.2.2. A megrendelés leadásához nem szükséges a regisztráció, a webhelyen nincs lehetőség regisztrációra.


7.2.3. Felhasználó a termékek kiválasztása és kosárba helyezése után a weboldal fejlécén található bevásárlókocsit ábrázoló gombra kattintással megtekintheti a kosár tartalmát.


7.2.4. A „View Cart” feliratú gombra kattintást követően a kosár tartalmát mutató oldalon a Felhasználónak lehetősége van a kiválasztott termékek darabszámát jelölő szám átírásával a kívánt darabszámon módosítani, illetve az „X” karaktert ábrázoló ikonra kattintással a megrendelés folyamán bármikor kiürítheti a kosarat a Felhasználó, amivel törli a megrendelést. a kosárból ki is veheti az adatott terméket.


7.2.5. Amennyiben a Felhasználó rendelkezik kedvezményre jogosító kóddal, lehetősége van az „Enter a promo code” feliratú gombra kattintást követően megjelenő mezőbe a megfelelő kód beírását, majd a „Apply” feliratú gombra kattintást követően kedvezményének igénybevételére.


7.2.6. Ugyanezen az oldalon látható a teljes megrendelés összesített fogyasztói ára, valamint a fizetendő szállítási vagy esetleges egyéb költségek bruttó összege; tehát a Felhasználó által fizetendő összes költség.


7.2.7. Az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközök:


7.2.7.1. A hiányos vagy nyilvánvalóan hibás adatok bevitelekor a megrendelés folyamatában figyelmeztető üzenet jelenik meg.


7.2.7.2. A kosár tartalma, megrendelés adatai, paraméterei bármikor ellenőrizhetők, változtathatók, vagy akár törölhetők a megrendelés elküldéséig, a megrendelés folyamatában fentiek szerint megjelenő oldalakon az adatok módosításával, újabb bevitelével az ÁSZF jelen fejezetének eddigi pontjaiban írtak szerint.


7.2.8. Felhasználó a megrendelés fenti adatainak ellenőrzését és az esetleges adatbeviteli hibák javítását követően, az utolsó oldalon a jelen ÁSZF elfogadására vonatkozó nyilatkozat bejelölésével, a fizetési mód kiválasztását követően a „Check out with PayPal” feliratú gombra kattintással adhatja le érvényesen megrendelését. Ezt követően átirányításra kerül az online fizetési szolgáltató oldalára, ahol teljesítheti az online fizetést. A Felhasználónak a fizetés során, a PayPal felületén van lehetősége szállítási cím megadására.


7.2.9. Szolgáltató a megrendelés beérkezését követően azt automatikus e-mail útján haladéktalanul visszaigazolja Felhasználónak, az általa megadott e-mail címére. A visszaigazolás tartalmazza a Felhasználó által fizetendő összes költséget. Amennyiben e visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított 48 órán belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg, a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól. A visszaigazolás akkor tekintendő a Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik (tehát az e-mail fiókjába történő beérkezéssel). A megrendelés itt írt visszaigazolásával még nem jön létre a termék megvásárlására vonatkozó szerződés, ez a visszaigazolás Szolgáltató részéről még nem számít a megrendelés elfogadásának.


7.2.10. A megrendelések feldolgozása minden munkanapon közép európai idő szerint 08.00 órától 16.00 óráig a megrendelés beérkezését követően történik, banki átutalással történő előre fizetés esetén a fizetendő összeg Szolgáltató bankszámlájára érkezésének időpontját követően. Amennyiben a fizetendő összeg a fenti időintervallumon kívül érkezik Szolgáltatóhoz, azt a beérkezést követő első feldolgozási időszak kezdetén kell Szolgáltatóhoz érkezettnek tekinteni és attól az időponttól számított 2 munkanapon belül kerül feldolgozásra.


7.2.11. A megrendelés feldolgozása megkezdését követően Szolgáltató – megrendelés elfogadása esetén – e-mail útján tájékoztatja Felhasználót a megrendelés elfogadásáról. A termék megvásárlására vonatkozó szerződés a Szolgáltató erről szóló e-mail üzenetének Felhasználóhoz történő megérkezésével jön létre.


7.2.12. Szolgáltató felhívja Felhasználó figyelmét a megrendelés beérkezésére vonatkozó visszaigazolás és a megrendelés elfogadására vonatkozó visszaigazolás tartalmának ellenőrzésére. Ha bármelyik visszaigazolás tartalma a megrendelés tartalmától eltér, és az eltérést a megrendelő Felhasználó a visszaigazolás kézhezvételét követő 24 órán belül nem kifogásolja, illetve, ha a visszaigazolás kézhezvételét követően fizetést teljesít, akkor a szerződésre a visszaigazolás tartalma az irányadó. Az eltérő tartalmú visszaigazolás Szolgáltató felé történő jelzését követően Szolgáltató a jelzést megvizsgálja, indokolt esetben korrigálja a megrendelést.


7.3. Ha Felhasználó a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatainak törlését kéri, vagy azok ilyen célú felhasználása ellen tiltakozik, abban az esetben Szolgáltató nyilatkoztatja a megrendeléstől való elállási szándékáról.


8. A megrendelés utólagos korrigálása


8.1. Amennyiben Felhasználó változtatni szeretne a már leadott megrendelésén, vagy helytelen adatokat adott meg, azt mielőbb jeleznie kell az ügyfélszolgálati elérhetőségeken. Fontos, hogy ezt haladéktalanul tegye meg, hogy a teljesítés megkezdése előtt Szolgáltató korrigálhassa a megrendelést.


8.2. A megrendelés korrigálása esetén Szolgáltató a megrendelésről új visszaigazolást küld a módosított tartalommal, melynek értelmében a módosításnak megfelelően jön létre, illetve – a már korábban elfogadott hibás megrendelés esetén – módosul a vásárlásra vonatkozó szerződés.


9. Fizetési feltételek


9.1. Lehetséges fizetési módok:


9.1.1. Online bankkártyás előre fizetés:


A megrendelés elküldésének folyamatában Felhasználó által kiválasztott, online bankkártyás fizetéssel történő előre fizetés.
Az online bankkártyás fizetési szolgáltatást a PayPal biztosítja. A szolgáltatás használata során Felhasználó bankkártyával fizethet.
Az online fizetés során a fizetéshez használt adatait, illetve a bankkártya adatait Felhasználó közvetlenül és kizárólag a PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24, Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxembourg részére adja meg, mivel a fizetés folyamatában átirányításra kerül a PayPal oldalára. A PayPal nem osztja meg az adatokat a Szolgáltatóval.
A bankkártyával történő fizetés során a fizetéshez használt bankkártya adatait Felhasználó közvetlenül és kizárólag a PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24, Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxembourg részére adja meg, mivel a fizetés folyamatában átirányításra kerül a PayPal oldalára. A PayPal nem osztja meg a bankkártya adatokat Szolgáltatóval.
Az online fizetés további feltételeiről a fizetési szolgáltató szerződési feltételei rendelkeznek, melyeket megismerhet Felhasználó a kifizetést megelőzően a fizetési szolgáltató felületén, ahová a megrendelés folyamatában átirányításra kerül.
Ez a fizetési mód a választott kézbesítési módtól függetlenül vehető igénybe.


9.1.2. Banki átutalással történő előre fizetés:


A Felhasználónak a megrendelés folyamatában nincs lehetőség banki átutalással történő előre fizetés kiválasztására, az ügyfélszolgálattal történő egyeztetést követően választhatja ki a Felhasználó ezt a fizetési módot. Az átutalás teljesítéséhez szükséges adatokat a megrendelés beérkezését visszaigazoló e-mail tartalmazza.
Ez a fizetési mód a választott kézbesítési módtól függetlenül vehető igénybe.


9.2. A megrendelés ellenében Felhasználó által fizetendő teljes összeg Szolgáltató bankszámlájára érkezését követően kezdi meg Szolgáltató a megrendelés teljesítését.


9.3. Amennyiben Szolgáltató a már kifizetett megrendelést a saját érdekkörében felmerült oknál fogva mégsem tudja teljesíteni, az akadály felmerüléstől számított 14 napon belül a Felhasználó részére a teljes vételárat és a szállítási díjat visszatéríti.

10. Teljesítési határidő és szállítási feltételek


10.1. Teljesítési és szállítási határidő


10.1.1. A megrendelt terméket Szolgáltató a megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolásban szereplő határidőn belül szállíttatja ki a Felhasználó által a megrendelés során megadott szállítási címre.


10.1.2. Raktáron lévő termékek esetén a fizetendő összeg beérkezését követő 2 munkanapon belül kerül átadásra a fuvarozónak.


10.1.3. Szolgáltató legtöbb termékét nem tartja raktáron, azokat általában Felhasználó megrendelését követően gyártja le.


10.1.4. Azon termékek esetében, amelyek Szolgáltatónál nincsenek raktárkészleten, de rendelhetőek, a megrendelés elfogadásának Szolgáltató általi visszaigazolásától számított 4 héten belül kerül átadásra a fuvarozónak. Amennyiben Szolgáltató rajta kívül álló okok miatt nem, vagy csak késve tudja teljesíteni a megrendelést, haladéktalanul felveszi a kapcsolatot az adott megrendelést elküldő Felhasználóval külön megegyezés céljából.


10.1.5. Fuvarozó a Szolgáltató által történő feladást követő 3-10 munkanapon belül kézbesíti a terméket, célországtól függően.


10.1.6. Amennyiben Szolgáltató nem tudja teljesíteni a fentiek szerinti határidőn belül a megrendelést, akkor a teljesítési akadály beállásáról annak felmerülését követően haladéktalanul értesíti Felhasználót.


10.1.7. A megrendelt termék kiszállítására a fuvarozók célországaiba van lehetőség, melyről a 10.2. pontban felsorolt fuvarozók webhelyein tájékozódhat a Felhasználó.


10.2. Fuvarozó:


10.2.1. GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített név: GLS General Logistics Systems Hungary Kft. Cégjegyzékszám: 13-09-111755 Adószám: 12369410-2-44 Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2. Postacím: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2. Telefon: +36 29 886 670 Fax: +36 29 886 610 E-mail: info@gls-hungary.com Webhely: https://gls-group.eu/HU/hu/home
gazdasági társaság (a továbbiakban: Fuvarozó).
Fuvarozó a feladástól számított 3-10 munkanapon belül kézbesíti a megrendelt terméket Felhasználó részére, célországtól függően. A szállítással kapcsolatos további információkat a webhely „Delivery information” menüpontja, valamint a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. honlapján elérhető „Általános üzleti feltételek” dokumentum tartalmazza (https://gls-group.eu/HU/hu/altalanos-uzleti-feltetelek/).


10.2.2. Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Rövidített név: Magyar Posta Zrt. Cégjegyzékszám: 01-10-042463 Adószám: 10901232-2-44 Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. Postacím: 1540 Budapest Telefon: +36 1 767 8282 Fax: +36 46 320 136 E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu Webhely: https://posta.hu
Fuvarozó a feladástól számított 3-10 munkanapon belül kézbesíti a megrendelt terméket Felhasználó részére. A szállítással kapcsolatos további információkat a webhely „Delivery information” menüpontja, valamint a Magyar Posta Zrt. honlapján elérhető „Általános szerződési feltételek” dokumentum tartalmazza (https://www.posta.hu/ugyfelszolgalat/aszf ).


10.2.3. UPS Magyarország Szállítmányozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített név: UPS Magyarország Kft Cégjegyzékszám: 13-09-139285 Adószám: 22776082-2-13 Székhely: 2220 Vecsés, Lőrinci út 154. Airport City Logistic Park G. ép. Postacím: 2220 Vecsés, Lőrinci út 154. Airport City Logistic Park G. ép. Telefon: +36 1 877 0000 Fax: +36 1 877 0115 E-mail: upssaleshun@ups.com Webhely: https://www.ups.com/hu/en/Home.page
Fuvarozó a feladástól számított 3-10 munkanapon belül kézbesíti a megrendelt terméket Felhasználó részére. A szállítással kapcsolatos
további információkat a webhely „Delivery information” menüpontja, valamint a UPS Magyarország Kft honlapján elérhető „UPS Általános Szerződési Feltételek” dokumentum tartalmazza (https://www.ups.com/hu/en/help-center/legal-terms-conditions/tariff.page).


10.2.4. TNT Express Hungary Kft.
Rövidített név: TNT Express Hungary Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-068137
Adószám: 10376166-2-44
Székhely: 1185 Budapest II. Logisztikai központ – Irodaépület, BUD Nemzetközi Repülőtér 283. ép
Postacím: 1185 Budapest II. Logisztikai központ – Irodaépület, BUD Nemzetközi Repülőtér 283. ép
Telefon: +36 1 432 7117
E-mail: huheadoffice@tnt.com
Webhely: https://www.tnt.com/
Fuvarozó a feladástól számított 3-10 munkanapon belül kézbesíti a megrendelt terméket Felhasználó részére. A szállítással kapcsolatos további információkat a webhely „Delivery information” menüpontja, valamint a TNT Express Hungary Kft. honlapján elérhető „Szerződési feltételek” dokumentum tartalmazza (https://www.tnt.com/express/hu_hu/site/terms-conditions.html).


10.3. A szállítás díja


10.3.1. A kiszállítás díjának a Felhasználó által fizetendő bruttó összegét a megrendelés elküldésének folyamata során ismerheti meg Felhasználó, illetve annak alakulásáról a webhely „Delivery information” menüpontjában tájékozódhat. Utóbbi menüpont tartalma jelen feltételek részét képezi.


10.4. A termék átvétele


10.4.1. Amennyiben Felhasználó az általa megrendelt terméket indok nélkül nem veszi át a szállítás időpontjában – ideértve azt is, mikor Felhasználó a Fuvarozó kézbesítésre irányuló többszöri kísérlete ellenére sem elérhető,
így meghiúsul a kézbesítés, a Szolgáltató jogosult a megrendelt árut harmadik személy számára értékesíteni. Ez esetben, amennyiben Szolgáltatóhoz visszaérkezik a termék és Felhasználó előre fizette a megrendelt termék vételárát, a vételárat Szolgáltató – a tranzakció költségének levonását követően – visszafizeti. A szállítás díja nem számít bele a vételárba, az ilyen esetben – mely eset nem minősül az elállási jog gyakorlásának – nem kerül visszafizetésre.


10.4.2. A megrendelt termék(ek) mennyiségét, épségét és szükséges dokumentumok (számla, használati útmutató, jótállás alá eső termék esetén jótállási jegy) meglétét még a kézbesítés helyén és idején, az átvételkor ellenőrzi a Felhasználó, az esetleges kárt, hiányt, egyéb eltérést még akkor jelzi a Fuvarozó felé. Amennyiben a Felhasználó kézbesítéskor bármilyen sérülést, eltérést tapasztal a kézbesített terméken, Fuvarozó a Felhasználó kérésére köteles tételesen átadni az árut és erről, valamint a terméken tapasztalt eltérésekről, sérülésekről a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni. A szállítás közben a termékben keletkezett károkért elsősorban a szállítást végző szolgáltatót terheli a felelősség, ugyanakkor - ha a felelős személye nem állapítható meg - a Felhasználó felé a termék Felhasználó részére történő átadásának időpontjáig Szolgáltató felel. Az átvételkor elvégzendő ellenőrzés Felhasználó általi elmulasztása ugyanakkor nem befolyásolja Felhasználó szavatossági jogait és az indokolás nélküli elállási jogát sem, azokat a 11. pontban írtak szerint ez esetben is ugyanúgy gyakorolhatja.


10.4.3. A Szolgáltató kizárólag Magyarországon tartózkodó vásárlói részére biztosítja a Szolgáltatónál történő személyes átvétel lehetőségét a Magyarország, 2040 Budaörs, Kaktusz u. 10314. hrsz. alatti címen külön egyeztetés során meghatározott időpontban.


11. Hibás teljesítés, szavatosság, jótállás, elállási/felmondási jog


11.1. Hibás teljesítés


11.1.1. Szolgáltató hibásan teljesít, ha a termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.


11.1.2. Nem teljesít hibásan Szolgáltató, ha a Felhasználó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.


11.1.3. Fogyasztónak minősülő Felhasználó vásárlása esetén vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy hat hónapon belül felismert hiba esetén a bizonyítás terhe a Szolgáltatót terheli.


11.2. Kellékszavatosság


11.2.1. Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.


11.2.2. Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy a szerződéstől is elállhat.


11.2.3. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.


11.2.4. Fogyasztónak minősülő Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. (Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.) Ugyanakkor Szolgáltató felhívja Felhasználó figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy év.


11.2.5. Fogyasztónak minősülő Felhasználó vásárlása esetén a teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.


11.3. Termékszavatosság


11.3.1. Ingó dolog (termék) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Felhasználó – választása szerint – a fentebb írt kellékszavatossági jogát, vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.


11.3.2. Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.


11.3.3. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.


11.3.4. Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.


11.3.5. Felhasználó termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.


11.3.6. A gyártó illetve a Szolgáltató kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: - a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy - a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy - a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak illetve a Szolgáltatónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.


11.3.7. Felhasználó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.


11.4. Jótállás


11.4.1. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) alapján a fogyasztónak minősülő Felhasználó felé történő hibás teljesítés esetén a Szolgáltató bizonyos termékek értékesítése kapcsán jótállásra köteles.


11.4.2. A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó új tartós fogyasztási cikkek esetében a Szolgáltató köteles a jótállási jegyet mellékelni. A jótállás időtartama a termék Felhasználó általi átvételének napjától számított egy év. Amennyiben a megvásárolt termék a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó új tartós fogyasztási cikk, és az egy éves kötelező jótállás időtartama alatt a vásárolt termék meghibásodik, a Felhasználó ugyanazokat az igényeket érvényesítheti a Szolgáltatóval szemben, amelyeket a kellékszavatosság esetében. Így lehetősége van – a fentebb "Kellékszavatosság" alcím alatt írt sorrend szerint – kijavítást, kicserélést vagy árleszállítást kérni, illetve elállni a szerződéstől.


11.4.3. Amennyiben egy megvásárolt termékre van jótállás, akkor a szavatossági jogok és a jótállásból eredő jogosultságok párhuzamosan érvényesíthetők.


11.4.4. Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.


11.4.5. Kifejezett írásbeli kötelezettségvállalás hiányában Szolgáltató nem garantálja, hogy az áru bármely, a Felhasználó által elérni kívánt speciális célra alkalmas. Szolgáltatónak jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgálni szakszervizzel. Abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási költség a Felhasználót terheli. Nem terjed ki Szolgáltató jótállási kötelezettsége azokra az esetekre, ha a terméket arra illetéktelenek szétszerelték, burkolatát megbontották vagy felnyitották, szerkezeti felépítését megváltoztatták, továbbá azon meghibásodásokra, amelyek:
- helytelen beszerelésből,
- a nem rendeltetésszerű használatból,
- a helytelen üzembe helyezésből,
- az előírt karbantartás elmulasztásából,
- rongálásból keletkeztek.


11.4.6. Polcok rendeltetésszerű használatára vonatkozó ajánlások:
- a polcok maximális terhelhetősége 10 kg / 22 font;
- a polcok kizárólag beltérben használhatók, ahol nincsenek kitéve nedvességnek és szélsőséges páratartalomnak;
- a polcok 0-40 C / 32-104 Fahrenheit hőmérséklet között használhatóak.


11.4.6. Amennyiben a webhelyen megrendelt termék a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó új tartós fogyasztási cikk, abban az esetben Szolgáltató a termék mellé jótállási jegyet mellékel. A tartós fogyasztási cikkek felsorolását a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet melléklete tartalmazza. Az ezeken kívül eső termékek esetében nem áll fenn a jogszabály szerinti kötelező jótállási kötelezettség.


11.4.7. Felhasználó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Felhasználót a jótállásból fakadó jogok a kellékszavatossági és a termékszavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.


11.5. Elállási jog


11.5.1. Fogyasztónak minősülő Felhasználó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.


11.5.2. Az elállási határidő
a) termék adásvételére irányuló szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi;
b) több termék szolgáltatásakor: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi;
c) több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: amelyen Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi;
d) valamint a), b), és c) pontok esetében Felhasználó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.


11.5.3. Ha Felhasználó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni Szolgáltató elérhetőségeinek egyikére. Az elállási nyilatkozat bármilyen módon megtehető, akár szóban akár írásban.
Felhasználó az elállási jog gyakorlásához felhasználhatja a következő linken letölthető nyilatkozatmintát is:
► elállási nyilatkozatminta
Illetve annak tartalmát innen kimásolhatja:
--
Elállási nyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
Címzett: Mybettershelf Kft. Postacím: Magyarország, 1144 Budapest, Egyenes utca 8/B. 3. em. 46. E-mail: info@mybettershelf.com
Alulírott ………………………………………………………………… kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A fogyasztó neve:
A fogyasztó címe:
A fogyasztó aláírása (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén):
Kelt:
--
Felhasználó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi írásbeli elállási nyilatkozatát, vagy a határidő utolsó napján szóban bejelenti azt. Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogát az itt írtaknak megfelelő módon és határidőben gyakorolta.


11.5.4. A termék visszaküldésének megszervezése és a visszaküldés költsége Felhasználót terheli. Az áru visszajuttatása történhet személyesen is, az ügyfélszolgálattal történő előzetes időpont egyeztetés után.


11.5.5. Az elállás elfogadása és az áru visszavétele után az elszámolás megtörténik, legfeljebb az elállás elfogadásától számított 14 napon belül. Elállás esetén Szolgáltató az elállással érintett termék vételárát és a kiszállítás költségét is köteles visszatéríteni Felhasználó részére.


11.5.6. Felhasználó nem gyakorolhatja elállási jogát:
- az olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Felhasználó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak.


11.6. Az elállás joghatásai


11.6.1. Ha Felhasználó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Felhasználó elállási nyilatkozatának beérkezésétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a termék Felhasználóhoz történő fuvarozásának költségét is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Felhasználó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja, és e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Felhasználó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.


11.6.2. Felhasználó köteles Szolgáltató számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának beérkezésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Felhasználó viseli.


11.6.3. Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.


12. Felelősség kizárása


12.1. A Szolgáltatót jogszabály alapján szerződéskötési kötelezettség nem terheli. Szabadon dönt a Felhasználó megrendelésének elfogadásáról vagy visszautasításáról. A Szolgáltató kizárja felelősségét az ebből eredő károkért.


12.2. Szolgáltató nem garantálja, hogy a termék megfelel a Felhasználó által tervezett bármilyen felhasználási célra. A termékek leírásában és útmutatóiban írtak irányadók a felhasználást illetően, de a konkrét felhasználási körülményekből adódó eltérések miatt a Szolgáltatót nem terheli felelősség.


12.3. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal olyan közvetlen és közvetett károkért, amelyek a webhely rosszhiszemű felhasználásából vagy az internetszolgáltató elérhetetlenné válásából erednek. Szolgáltató nem vonható felelősségre technikai zavarokért, például elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért. Tekintettel arra, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek, megrendelések Szolgáltatón kívül eső okból történő megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében Szolgáltatót nem terheli felelősség.


12.4. Szolgáltató a webhely felhasználásának lehetőségét bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti az összes Felhasználóra nézve a webhely üzemeltetésének befejezésével. Ez esetben a már érvényesen leadott megrendeléseket és a Felhasználó egyéb kérelmeit teljesíti, más esetleges következményekért azonban nem felel.


12.5. A webhelyen megjelenített termékek és szolgáltatások képei eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Szolgáltató nem felelős a termékismertetők rajta kívül álló okok miatt, így a gyártó vagy a beszállító miatt szükségessé váló előzetes bejelentés nélküli esetleges változtatásából adódó eltérésekért.


12.6. Szolgáltató a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért, az ezekből adódó károkért való felelősségét kizárja.


12.7. A webhelyen található külső hivatkozások követésével letöltött tartalom nem áll Szolgáltató befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket Szolgáltató törli vagy módosítja. Az ilyen link használatával megjelenített vagy letöltött tartalmakkal kapcsolatban Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.


13. Egyéb rendelkezések


Szolgáltató a webhelyen megrendelés nélkül böngésző Felhasználók tekintetében is fenntartja magának a jogot az ott található tartalmakra vonatkozó jogi védelem és a webhely felhasználására vonatkozó szabályok tekintetében, azok érvényesítésére és megváltoztatására. Erre vonatkozó szabályokat és nyilatkozatokat Felhasználó a webhelyen folyamatosan közzétett jogi nyilatkozatban, jelen ÁSZF-ben és további tájékoztató dokumentumokban érheti el.


14. Adatkezelés, adatvédelem


A Szolgáltató által folytatott adatkezelésről az Adatkezelési tájékoztató és a Tájékoztató "sütik" alkalmazásáról című dokumentumok adnak tájékoztatást.


15. Szerződési feltételek módosítása


15.1. Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a szerződési feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül egyoldalúan módosítsa.


15.2. Az egyes megrendelések alapján létrejövő szerződésekre mindig az adott megrendelés végleges – szerződést létrehozó – visszaigazolásához csatolt szerződési feltételek vonatkoznak.


16. Irányadó jog, jogviták


16.1. Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen szerződési feltételekből eredő jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, kölcsönösen együttműködve járnak el.


16.2. A szerződő felek kölcsönösen együttműködnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket peren kívül, tárgyalásos úton a legrövidebb idő alatt és a legkevesebb költséggel rendezzék. Amennyiben ez nem vezet eredményre, Felhasználó a Szolgáltató székhelye szerinti bíróságon, a magyarországi Pesti Központi Kerületi Bíróságon is megindíthatja a pert.


16.3. Jelen szerződési feltételekben nem rendezett kérdések tekintetében a következő európai és magyar jogszabályok rendelkezései irányadók:
- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról,
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
- a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény,
- a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,
- a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet,
- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény,
- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,
- a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet.


17. Panasz, jogérvényesítés, Szolgáltató feletti felügyelet


17.1. Panasz


17.1.1. Felhasználó a Szolgáltató szolgáltatására, tagjának, alkalmazottjának vagy a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására, az áru minőségére vonatkozó panaszával levélben, telefonon és elektronikus levélben fordulhat Szolgáltatóhoz az alábbi elérhetőségeken:
Mybettershelf Kft.
Cím: Magyarország, 1144 Budapest, Egyenes utca 8/B. 3. em. 46.
E-mail cím: info@mybettershelf.com
Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, szükség szerint azonnal orvosolja. Amennyiben ez nem lehetséges, illetve a Felhasználó egyet nem értése esetén, valamint az írásban benyújtott panaszt Szolgáltató legkésőbb harminc napon belül írásban megválaszolja.


17.1.2. Békéltető testülethez fordulás lehetősége
Felhasználó (fogyasztó) a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatban békéltető testület díjmentes eljárását is kérheti.
Ha Fogyasztó magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, akkor ezen lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület illetékes.
A békéltető testületek elérhetőségei megtalálhatóak a https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek oldalon.
A fogyasztó erre irányuló kérelmében a fentiektől eltérő, másik békéltető testületet jelölhet meg.
Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
mellett működő Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefon: +36 1 488 2186
Fax: +36 1 488 2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Webhely: http://bekeltet.hu
A Fogyasztó magyarországi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában:
Magyarországon az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban
szintén a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület jogosult eljárni.
Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.
A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. Hatáskörébe tartozik a fent megjelölt témájú fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.
A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokról és kötelezettségekről.


17.1.3. Ha Felhasználó az Európai Unióban él, az interneten vásárolt termékre, szolgáltatásra vonatkozó panaszával kapcsolatban igénybe veheti az Európai Bizottság alábbi online vitarendezési eszközét.
Az Európai Bizottság online vitarendezési platformja
Webhely: https://webgate.ec.europa.eu/odr
Ezt az internetalapú platformot az EU azoknak a fogyasztóknak hozta létre, akik panasszal kívánnak élni az általuk online vásárolt termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, és fel szeretnének kérni egy semleges harmadik felet (vitarendezési testületet) a panasz kezelésére.
Az online vitarendezési platformról és használatáról, a vitarendezés módjáról további információkat a fenti link használatával elérhető webhelyen talál.


17.1.4. Felhasználó az áru minőségére vonatkozó panaszával, Szolgáltató (tagjának, alkalmazottjának) vagy az érdekében vagy javára eljáró személynek a magatartására, tevékenységére vagy mulasztására, a szolgáltatás minőségére, felelősségi szabályok alkalmazására vonatkozó panaszával a magyarországi lakóhelye szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatalhoz, mint fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. A területileg illetékes járási hivatalok elérhetőségei megtalálhatók a http://jarasinfo.gov.hu oldalon.
Felhasználó panaszával fordulhat a Szolgáltató székhelye szerinti fogyasztóvédelmi hatósághoz is: Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály Cím: 1051 Budapest, Sas u. 19. III. em. Postacím: 1051 Budapest, Sas u. 19. III. em. Telefon: +36 1 450 2598 E-mail: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu Webhely: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/szervezeti-egyseg/fogyasztovedelmi-foosztaly-2017


17.2. Felügyelet


17.2.1. A kereskedelmi hatóság által nyilvántartásba vett tevékenység nyilvántartási száma és a hatóság megnevezése:
Bejegyzés alatt.


17.2.2. Adatkezeléssel kapcsolatos felügyelet Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a GDPR rendelet alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: Magyarország, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. Postacím: Magyarország, 1374 Budapest, Pf. 603. Telefon: +36 1 391 1400 Fax: +36 1 391 1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Webhely: http://www.naih.hu/
A bírósági út választása esetén a per - az érintett Felhasználó választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható, mivel a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

 

2020. 10. 20.
Mybettershelf Kft.

bottom of page