általános felhasználási és szerződési feltételek

To read the English version, click here.

1. A webáruház üzemeltetője


A https://www.mybettershelf.com/ internet címen elérhető webáruházat a
 

Zámbóné Varga Katalin Erzsébet ev.
 

Nyilvántartási szám: 52654019 - Belügyminisztérium Okmányfelügyeleti Főosztály
Adószám: 69069336-1-42
Székhely: Magyarország, 1144 Budapest, Tihany utca 42-44/A, 1/23.
Telephely: Magyarország, 1144 Budapest, Tihany utca 42-44/A, 1/23.
Üzleti tevékenység helye: Magyarország, 1144 Budapest, Egyenes utca 8/B, III/46.
(a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti.

 

Szolgáltató bankszámla adatai: Számlavezető pénzintézet: Erste Bank Hungary Zrt.
Pénzforgalmi jelzőszám: 11600006-00000000-81662724
IBAN: HU89 1160 0006 0000 0000 8166 2724
SWIFT kód: GIBAHUHB
Szolgáltató kereskedelmi tevékenységét nyilvántartásba vette:
Kereskedelmi nyilvántartási szám: 4856 - Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Jegyzője - kereskedelmi hatóságként Kamarai regisztrációs szám:
BU69069336 - Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara

 

 

2. Ügyfélszolgálat


Felhasználók az alábbi elérhetőségeken fordulhatnak Szolgáltató ügyfélszolgálatához:
E-mail cím: mybettershelf@gmail.com
Üzenet: a webhely „CONTACT US” menüpontja alatt elérhető üzenetküldési lehetőség.
Az ilyen úton érkező e-mail-ekre, üzenetekre Szolgáltató az érkezéstől számított 2 munkanapon belül válaszol.

 

 

3. A magyar jog kikötése
 

3.1. A fent meghatározott internetcímen elérhető webhelyet (a továbbiakban: webhely) üzemeltető Szolgáltató Magyarországról nyújtja szolgáltatását. A szolgáltatás nyújtására, Szolgáltatóra, valamint a Felhasználókra e szerződés keretein belül a magyar jog alkalmazandó, különös tekintettel a
- Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényre (a továbbiakban: Ptk.),
- a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényre,
- a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényre,
- a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre,
- és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényre,
- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényre.

 

3.2. Jelen általános szerződési és felhasználói feltételekben (a továbbiakban: szerződési feltételek vagy ÁSZF) említett időpontok, időintervallum megjelölések a közép európai idő szerint értendők.
 

3.3. A jelen szerződési feltételekben említett munkanapok, munkaszüneti- és ünnepnapok alatt a magyar munkanapokat, munkaszüneti- és ünnepnapokat kell érteni.
 

 

4. Általános szerződési és felhasználói feltételek hatálya és alanyai
 

4.1. Jelen szerződési feltételek a webhelyen elérhető szolgáltatásokra, a webhely felhasználására, a webhelyen működő webáruházban megrendelhető termékek adásvételére vonatkoznak.
 

4.2. A szerződés felei:
 

4.2.1. A fent azonosított Szolgáltató, mint a webhely üzemeltetője és a termékek eladója.
 

4.2.2. Felhasználó, mint a webáruházból terméket megrendelő vásárló, valamint a webhely weboldalait meglátogató személy. Felhasználó lehet minden jogképes természetes személy, ideértve a külföldi természetes személyeket is. Vásárlóként, megrendelőként jelen szerződési feltételek szerinti Felhasználó lehet minden jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, ideértve a külföldi jogalanyokat is. A jelen szerződési feltételek keretében kötendő szerződést cselekvőképtelen személy, vagy korlátozottan cselekvőképes személy a Ptk. szabályai szerint kötheti meg.
 

4.3. A szerződési feltételek a webhelyen történő elhelyezéstől hatályos, és határozatlan időre szól.
 

5. A távollévők közötti, elektronikus úton kötött szerződésre vonatkozó általános tájékoztatás
 

5.1. A webáruházban megrendelhető termékek lényeges tulajdonságairól Felhasználó a megrendelést megelőzően a webáruház termékek tulajdonságait leíró oldalain tájékozódhat.
 

5.2. A szerződéskötés nyelve angol. Jelen szerződési feltételek és a webhelyen elhelyezett tájékoztatók angol és magyar nyelven készültek. A nyelvi különbségekből adódó esetleges értelmezésbeli eltérés esetén a magyar nyelvű szövegek irányadók.
 

5.3. A webhelyen leadott megrendelések ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek.
 

5.4. Szolgáltató a megrendelés megérkezését elektronikus úton késedelem nélkül köteles visszaigazolni. Ha a visszaigazolás nem érkezik meg Felhasználóhoz 48 órán belül, akkor Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól.
 

5.5. A megkötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt Szolgáltató nem iktatja, és a későbbiekben nem lesz írásban hozzáférhető.
 

5.6. Szolgáltató magatartási kódexnek nem vetette alá magát, így az nem áll rendelkezésre nála.
 

5.7. Felhasználó a megrendelés elküldése előtt a megrendelés lépései során tájékoztatást kap az aktuális fuvarozási díjakról és esetleges fuvarozási korlátozásokról, valamint a lehetséges fizetési módokról. Emellett ezeket az információkat bármikor elérheti a webhely „DELIVERY TIME & COSTS” menüpontjában.
 

5.8. A szerződési feltételeket és a jogszerű tájékoztatáshoz szükséges dokumentumokat Felhasználó a megrendelésének e-mail útján történő visszaigazolása során csatolt dokumentumként megkapja, a megrendelésének beérkezésekor aktuális tartalommal. Ezen felül a szerződési feltételeket és tájékoztatókat Felhasználó a dokumentumok címe alatt található link – "(A dokumentum letöltése/nyomtatása: ITT)" – használatával menthető formátumban letöltheti és/vagy kinyomtathatja, valamint az aktuális állapotában mindig elérhető a webhelyen.
 

6. A vételár meghatározása
 

6.1. A termékek aktuális árairól a webáruház termékek tulajdonságait bemutató oldalain tájékozódhat Felhasználó.
 

6.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett a webhelyen feltüntetett fogyasztói ár, mely Szolgáltató alanyi ÁFA mentessége folytán nem tartalmaz ÁFA-t.
 

6.3. A vételár mindig amerikai dollárban (USD) értendő.
 

6.4. Az árak a szállítási költséget nem tartalmazzák.
 

6.5. Szolgáltató csomagolási költséget nem számít fel.
 

6.6. A megrendelések visszaigazolásában mindig a fizetendő bruttó fogyasztói ár és az esetleges egyéb költségek is teljes, fizetendő összegükben szerepelnek.
 

6.7. A webáruház weboldalain látható termékek árai változtatásának jogát Szolgáltató fenntartja. Az árváltozás a már megrendelt termékek árát nem befolyásolja.
 

6.8. Amennyiben hibás ár szerepel a webáruházban, vagy a megrendelés visszajelzésben – különös tekintettel a nyilvánvalóan téves árra – akkor Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron értékesíteni. Szolgáltató a hibás áron történt megrendelést követően felajánlja a Felhasználó számára a termék valós áron történő értékesítését. Amennyiben Felhasználó ezt nem fogadja el, jogosult elállni a megrendelésétől.
 

 

7. A megrendelés leadásának módja és lépései, a szerződés létrejötte
 

7.1. A termék kiválasztása
 

7.1.1. Felhasználó a webáruház termékek adatait tartalmazó oldalain ismerheti meg a termékek lényeges tulajdonságait.
 

7.1.2. A megrendelni kívánt termék adatlapján található „ADD TO CART” gombra kattintással virtuális kosárba helyezheti a terméket a Felhasználó.
 

7.1.3. Amennyiben Felhasználó több terméket kíván megrendelni, a fentiek szerint eljárva több terméket helyezhet a kosárba.
 

7.1.4. Ha a megrendelés előtt a termékkel kapcsolatban kérdés merülne fel, Szolgáltató ügyfélszolgálata készséggel áll Felhasználó rendelkezésére (elérhetőségek: fentebb az "Ügyfélszolgálat" cím alatt). A Szolgáltató által forgalmazott termék használati utasítása – ahol ezt a jogszabály előírja – a termékhez mellékelve megküldésre kerül. Ha Felhasználó nem kapja kézhez a termékkel együtt a kötelező használati utasítást, azt – mielőtt a terméket használatba veszi – jelezze az ügyfélszolgálatnál, Szolgáltató pótlólag megküldi azt.
 

7.2. A megrendelés leadása és visszaigazolása, a szerződés létrejötte
 

7.2.1. Felhasználó a megrendelését online, a webáruházban adhatja le, az alábbiak szerint.
 

7.2.2. Felhasználó a termékek kiválasztása és kosárba helyezése után a bevásárló kocsit ábrázoló ikonra, majd a „VIEW CART” feliratú gombra kattintással megtekintheti a kosár tartalmát.
 

7.2.3. A kosár tartalmát mutató oldalon Felhasználónak lehetősége van a kiválasztott termékek darabszámát jelölő szám átírásával a kívánt darabszámon módosítani, illetve a „Remove” gombra kattintással a kosárból ki is veheti az adatott terméket.
 

7.2.4. A kosár tartalmát mutató oldal alján látható a teljes megrendelés összesített fogyasztói ára, valamint a fizetendő szállítási vagy esetleges egyéb költségek bruttó összege; tehát a Felhasználó által fizetendő összes költség.
 

7.2.5. Az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközök:
 

7.2.5.1. A hiányos vagy nyilvánvalóan hibás adatok bevitelekor a megrendelés folyamatában figyelmeztető üzenet jelenik meg.
 

7.2.5.2. A kosár tartalma, megrendelés adatai, paraméterei bármikor ellenőrizhetők, változtathatók, vagy akár törölhetők a megrendelés elküldéséig, a megrendelés folyamatában fentiek szerint megjelenő oldalakon visszalépéssel, majd az adatok újabb bevitelével az ÁSZF jelen fejezetének eddigi pontjaiban írtak szerint.
 

7.2.6. Felhasználó a megrendelés fenti adatainak ellenőrzését követően, a jelen szerződési feltételek elfogadására vonatkozó nyilatkozat bejelölésével és a „Check out with PayPal” feliratú gombra kattintással adhatja le érvényesen megrendelését, a fentiek szerint meghatározott tartalommal.
 

7.2.7. Szolgáltató a megrendelés beérkezését követően azt automatikus e-mail útján haladéktalanul visszaigazolja Felhasználónak, az általa az on-line megrendelése során megadott e-mail címére. A visszaigazolás tartalmazza a Felhasználó által fizetendő összes költséget. Amennyiben e visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított 48 órán belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg, a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól. A visszaigazolás akkor tekintendő a Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik (tehát az e-mail fiókjába történő beérkezéssel). A megrendelés itt írt visszaigazolásával még nem jön létre a termék megvásárlására vonatkozó szerződés, ez a visszaigazolás Szolgáltató részéről még nem számít a megrendelés elfogadásának.
 

7.2.8. Szolgáltató a megrendeléseket munkanapokon és hétvégén is feldolgozza. Felhasználó bármikor leadhatja megrendelését. A megrendelés a Szolgáltatóhoz történő beérkezésétől számított 24 órán belül kerül feldolgozásra. A megrendelést a fizetendő összeg Szolgáltató bankszámlájára érkezésének időpontjában kell Szolgáltatóhoz érkezettnek tekinteni.
 

7.2.9. A megrendelés feldolgozása megkezdését követően Szolgáltató – megrendelés elfogadása esetén – e-mail útján tájékoztatja Felhasználót a megrendelés elfogadásáról. A termék megvásárlására vonatkozó szerződés a Szolgáltató erről szóló e-mail üzenetének Felhasználóhoz történő megérkezésével jön létre.
 

7.2.10. Szolgáltató felhívja Felhasználó figyelmét a megrendelés beérkezésére vonatkozó visszaigazolás és a megrendelés elfogadására vonatkozó visszaigazolás tartalmának ellenőrzésére. Ha bármelyik visszaigazolás tartalma a megrendelés tartalmától eltér, és az eltérést a megrendelő Felhasználó a visszaigazolás kézhezvételét követő 24 órán belül nem kifogásolja, illetve, ha a visszaigazolás kézhezvételét követően fizetést teljesít, akkor a szerződésre a visszaigazolás tartalma az irányadó. Az eltérő tartalmú visszaigazolás Szolgáltató felé történő jelzését követően Szolgáltató a jelzést megvizsgálja, indokolt esetben korrigálja a megrendelést.
 

7.3. Ha Felhasználó a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatainak törlését kéri, vagy azok ilyen célú felhasználása ellen tiltakozik, abban az esetben Szolgáltató nyilatkoztatja a megrendeléstől való elállási szándékáról.
 

 

8. A megrendelés utólagos korrigálása


8.1. Amennyiben Felhasználó változtatni szeretne a már leadott megrendelésén, vagy helytelen adatokat adott meg, azt mielőbb jeleznie kell az ügyfélszolgálati elérhetőségeken. Fontos, hogy ezt haladéktalanul tegye meg, hogy a teljesítés megkezdése előtt Szolgáltató korrigálhassa a megrendelést.
 

8.2. A megrendelés korrigálása esetén Szolgáltató a megrendelésről új visszaigazolást küld a módosított tartalommal, melynek értelmében a módosításnak megfelelően jön létre, illetve – a már korábban elfogadott hibás megrendelés esetén – módosul a vásárlásra vonatkozó szerződés.
 

 

9. Fizetési feltételek
 

9.1. Lehetséges fizetési módok:
 

9.1.1. Online fizetési szolgáltatással történő előre fizetés:
Az online fizetési szolgáltatást a PayPal Inc. biztosítja. A szolgáltatás használata során Felhasználó bankkártyával, vagy a fizetési szolgáltatónál vezetett számlájáról fizethet.
Az online fizetés további feltételeiről a fizetési szolgáltató szerződési feltételei rendelkeznek, melyeket megismerhet Felhasználó a kifizetést megelőzően a fizetési szolgáltató felületén, ahová a megrendelés folyamatában átirányításra kerül.

 

9.2. Amennyiben Szolgáltató a már kifizetett megrendelést a saját érdekkörében felmerült oknál fogva mégsem tudja teljesíteni, az akadály felmerüléstől számított 14 napon belül a Felhasználó részére a teljes vételárat és a szállítási díjat visszatéríti.
 

9.3. Az aktuális fizetési feltételekről Felhasználó a webhely „DELIVERY TIME & COSTS” menüpontjában is bármikor tájékozódhat, mely leírás jelen szerződési feltételek részét képezi.
 

 

10. Teljesítési határidő és szállítási feltételek
 

10.1. Teljesítési és szállítási határidő
 

10.1.1. A megrendelt terméket Szolgáltató a megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolásban szereplő határidőn belül szállíttatja ki a Felhasználó által a megrendelés során megadott szállítási címre.
 

10.1.2. Szolgáltató legtöbb termékét nem tartja raktáron, azokat általában Felhasználó megrendelését követően gyártja le.
 

10.1.3. A gyártási idő 4 hétig terjedhet, ezt követően kerülnek kiszállításra.
 

10.1.4. A várható szállítási idő 1 hét.
 

10.1.5. Amennyiben Szolgáltató nem tudja teljesíteni a fentiek szerinti határidőn belül a megrendelést, akkor a teljesítési akadály beállásáról annak felmerülését követően haladéktalanul értesíti Felhasználót.
 

10.2. Fuvarozók:
 

10.2.1. Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Rövidített név: Magyar Posta Zrt. Cégjegyzékszám: 01-10-042463 Adószám: 10901232-2-44 Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. Postacím: 1540 Budapest Telefon: +36 1 767 8282 Fax: +36 46 320 136 E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu Webhely: https://posta.hu gazdasági társaság (a továbbiakban: Fuvarozó).
Fuvarozó a feladástól számított 1 héten belül kézbesíti a megrendelt terméket Felhasználó részére. A szállítással kapcsolatos további információkat a webhely „DELIVERY TIME & COSTS” menüpontja, valamint a Magyar Posta Zrt. honlapján elérhető „MPL üzleti csomag fuvarozási szolgáltatás általános szerződési feltételei” dokumentum tartalmazza
(https://posta.hu/static/internet/download/EASZF_I_MPL_Uzleti_csomag_fuvarozas_ASZF.pdf).

 

10.2.2. GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített név: GLS General Logistics Systems Hungary Kft. Cégjegyzékszám: 13-09-111755 Adószám: 12369410-2-44 Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2. Postacím: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2. Telefon: +36 29 886 670 Fax: +36 29 886 610 E-mail: info@gls-hungary.com Webhely: https://gls-group.eu/HU/hu/home
gazdasági társaság (a továbbiakban: Fuvarozó).
Fuvarozó a feladástól 1 héten belül kézbesíti a megrendelt terméket Felhasználó részére. A szállítással kapcsolatos további információkat a webhely „DELIVERY TIME & COSTS” menüpontja, valamint a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. honlapján elérhető „Általános üzleti feltételek” dokumentum tartalmazza (https://gls-group.eu/HU/hu/altalanos-uzleti-feltetelek).

 

10.2.3. UPS Magyarország Szállítmányozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített név: UPS Magyarország Kft Cégjegyzékszám: 13-09-139285 Adószám: 22776082-2-13 Székhely: 2220 Vecsés, Lőrinci út 154. Airport City Logistic Postacím: 2220 Vecsés, Lőrinci út 154. Airport City Logistic Telefon: +36 1 877 0000 Fax: +36 1 877 0115 E-mail: upssaleshun@ups.com Webhely: https://www.ups.com/hu/en/Home.page
gazdasági társaság (a továbbiakban: Fuvarozó).
Fuvarozó a feladástól 1 héten belül kézbesíti a megrendelt terméket Felhasználó részére. A szállítással kapcsolatos további információkat a webhely „DELIVERY TIME & COSTS” menüpontja, valamint a UPS Magyarország Kft honlapján elérhető „UPS Általános Szerződési Feltételek” dokumentum tartalmazza (https://www.ups.com/hu/en/help-center/legal-terms-conditions/tariff.page?).

 

10.2.4. TNT Express Hungary Kft.
Rövidített név: TNT Express Hungary Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-068137
Adószám: 10376166-2-44
Székhely: 1185 Budapest II. Logisztikai központ - Irodaépüle
Postacím: 1185 Budapest II. Logisztikai központ - Irodaépüle
Telefon: +36 1 432 7117
Fax: -
E-mail: huheadoffice@tnt.com
Webhely: https://www.tnt.com/express/hu_hu/site/company.htm
gazdasági társaság (a továbbiakban: Fuvarozó).
Fuvarozó a feladástól 1 héten belül kézbesíti a megrendelt terméket Felhasználó részére. A szállítással kapcsolatos további információkat a webhely „DELIVERY TIME & COSTS” menüpontja, valamint a TNT Express Hungary Kft. honlapján elérhető „Szerződési feltételek” dokumentum tartalmazza (https://www.tnt.com/express/hu_hu/site/terms-conditions.html).

 

10.3. A szállítás díja


10.3.1. A kiszállítás díjának a felhasználó által fizetendő bruttó összegét a megrendelés elküldésének folyamata során ismerheti meg Felhasználó, illetve annak alakulásáról a webhely „DELIVERY TIME & COSTS” menüpontjában tájékozódhat. Utóbbi menüpont tartalma jelen feltételek részét képezi.
 

10.4. A termék átvétele
 

10.4.1. Amennyiben Felhasználó az általa megrendelt terméket indok nélkül nem veszi át a szállítás időpontjában – ideértve azt is, mikor Felhasználó a Fuvarozó kézbesítésre irányuló többszöri kísérlete ellenére sem elérhető, így meghiúsul a kézbesítés –, Szolgáltató jogosult a megrendelt árut harmadik személy számára értékesíteni. Ez esetben, amennyiben Szolgáltatóhoz visszaérkezik a termék és Felhasználó előre fizette a megrendelt termék vételárát, a vételárat Szolgáltató – a tranzakció költségének levonását követően – visszafizeti. A szállítás díja nem számít bele a vételárba, az ilyen esetben – mely eset nem minősül az elállási jog gyakorlásának – nem kerül visszafizetésre.
 

10.4.2. A megrendelt termék(ek) mennyiségét, épségét és szükséges dokumentumok (számla, használati útmutató) meglétét még a kézbesítés helyén és idején, az átvételkor ellenőrzi a Felhasználó, az esetleges kárt, hiányt, egyéb eltérést még akkor jelezi Fuvarozó felé. Amennyiben a Felhasználó kézbesítéskor bármilyen sérülést, eltérést tapasztal a kézbesített terméken, Fuvarozó a Felhasználó kérésére köteles tételesen átadni az árut és erről, valamint a terméken tapasztalt eltérésekről, sérülésekről a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni. A szállítás közben a termékben keletkezett károkért a szállítást végző szolgáltatót terheli a felelősség, ugyanakkor - ha a felelős személye nem állapítható meg - a Felhasználó felé a termék Felhasználó részére történő átadásának időpontjáig Szolgáltató felel. Az átvételkor elvégzendő ellenőrzés Felhasználó általi elmulasztása ugyanakkor nem befolyásolja Felhasználó szavatossági jogait és az indokolás nélküli elállási jogát sem, azokat a 11. pontban írtak szerint ez esetben is ugyanúgy gyakorolhatja.
 

10.4.3. A termék sérülése

Amennyiben a termék sérülten érkezik meg a Felhasználóhoz, Felhasználónak a következő lehetőségei vannak: 1. Gyakorolja elállási jogát 2. Kártérítés kérvényezése. Ez abban az esetben lehetséges, amennyiben Felhasználó jegyzőkönyvet vetet fel a fuvarozóval a terméket ért sérülésről és ezt a Szolgáltatónak a fuvarozónál történő kártérítési ügyintézésre átadja. Szolgáltató a termékeket speciális, magas fokú védelmet biztosító csomagolással látja el, tehát a kézbesítéskor észlelt sérülések
valamilyen Szolgáltatón kívül eső ok vagy a szállítást végzőnél bekövetkezett esemény következményei lehetnek. A jegyzőkönyvet javasolt a termék átvételekor felvenni, vagy ha erre nincs lehetőség, később a fuvarozó helyi irodájában, de nem később mint a termék átvételét követő 10 napon belül. A termék és szállítás értékének megtérítése az említett fuvarozó kártérítés elbírálásától függ. 3. A megsérült alkatrészekből pótelem kedvezményes áron utánrendelhető a kártérítési kérvény elbírálásának kimenetelétől függetlenül. E rendelkezés a szavatossági és jótállási jog körébe nem tartozó esetekre vonatkozik.

 

10.4.4. Szolgáltató kizárólag Magyarországon tartózkodó vásárlói részére biztosítja a Szolgáltatónál történő személyes átvétel lehetőségét, külön egyeztetés során meghatározott helyszínen és időpontban.
 

 

11. Hibás teljesítés, szavatosság, jótállás, elállási/felmondási jog
 

11.1. Hibás teljesítés


11.1.1. Szolgáltató hibásan teljesít, ha a termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.
 

11.1.2. Nem teljesít hibásan Szolgáltató, ha a Felhasználó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.
 

11.1.3. Fogyasztónak minősülő Felhasználó vásárlása esetén vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy hat hónapon belül felismert hiba esetén a bizonyítás terhe a Szolgáltatót terheli.
 

11.2. Kellékszavatosság
 

11.2.1. Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
 

11.2.2. Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy a szerződéstől is elállhat.
 

11.2.3. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.
 

11.2.4. Fogyasztónak minősülő Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. (Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.) Ugyanakkor Szolgáltató felhívja Felhasználó figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy év.
 

11.2.5. Fogyasztónak minősülő Felhasználó vásárlása esetén a teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
 

11.3. Termékszavatosság
 

11.3.1. Ingó dolog (termék) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Felhasználó – választása szerint – a fentebb írt kellékszavatossági jogát, vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
 

11.3.2. Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
 

11.3.3. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
 

11.3.4. Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
 

11.3.5. Felhasználó termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.
 

11.3.6. A gyártó illetve a Szolgáltató kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: - a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy - a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy - a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak illetve a Szolgáltatónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

11.3.7. Felhasználó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
 

11.4. Jótállás
 

11.4.1. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) alapján a fogyasztónak minősülő Felhasználó felé történő hibás teljesítés esetén a Szolgáltató bizonyos termékek értékesítése kapcsán jótállásra köteles.
 

11.4.2. A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó új tartós fogyasztási cikkek esetében a Szolgáltató köteles a jótállási jegyet mellékelni. A jótállás időtartama a termék Felhasználó általi átvételének napjától számított egy év. Amennyiben a megvásárolt termék a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó új tartós fogyasztási cikk, és az egy éves kötelező jótállás időtartama alatt a vásárolt termék meghibásodik, a Felhasználó ugyanazokat az igényeket érvényesítheti a Szolgáltatóval szemben, amelyeket a kellékszavatosság esetében. Így lehetősége van – a fentebb "Kellékszavatosság" alcím alatt írt sorrend szerint – kijavítást, kicserélést vagy árleszállítást kérni, illetve elállni a szerződéstől.
 

11.4.3. Amennyiben egy megvásárolt termékre van jótállás, akkor a szavatossági jogok és a jótállásból eredő jogosultságok párhuzamosan érvényesíthetők.
 

11.4.4. Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
 

11.4.5. Kifejezett írásbeli kötelezettségvállalás hiányában Szolgáltató nem garantálja, hogy az áru bármely, a Felhasználó által elérni kívánt speciális célra alkalmas. Szolgáltatónak jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgálni szakszervizzel. Abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási költség a Felhasználót terheli. Nem terjed ki Szolgáltató jótállási kötelezettsége azokra az esetekre, ha a terméket arra illetéktelenek szétszerelték, burkolatát megbontották vagy felnyitották, szerkezeti felépítését megváltoztatták, továbbá azon meghibásodásokra, amelyek:
- helytelen beszerelésből,
- a nem rendeltetésszerű használatból,
- a helytelen üzembe helyezésből,
- az előírt karbantartás elmulasztásából,
- rongálásból keletkeztek.

 

11.4.6. Amennyiben a webhelyen megrendelt termék a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó új tartós fogyasztási cikk, abban az esetben Szolgáltató a termék mellé jótállási jegyet mellékel. A tartós fogyasztási cikkek felsorolását a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet melléklete tartalmazza. Az ezeken kívül eső termékek esetében nem áll fenn a jótállási kötelezettség.
 

11.4.7. Felhasználó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Felhasználót a jótállásból fakadó jogok a kellékszavatossági és a termékszavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.
 

11.5. Elállási jog
 

11.5.1. Fogyasztónak minősülő Felhasználó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.
 

11.5.2. Felhasználó nem gyakorolhatja elállási jogát olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak. Szolgáltató legtöbb terméke egyedi tulajdonságokkal bír, azokat Felhasználó igényei szerint gyártja le. Az ilyen termékekre nem vonatkozik Felhasználó fentiek szerinti elállási joga.
 

11.5.3. Az elállási jog gyakorlásával a termék átvételétől számított 14 napon belül visszaküldheti Felhasználó a terméket. A visszaküldés költségét Felhasználó viseli. A terméket az eredeti csomagolásában kell visszaküldeni, mivel a speciális csomagolás képes csak megvédeni azt a szállítás során bekövetkező esetleges sérülésektől. Az eredeti csomagolás lehetővé teszi a termék kicsomagolását a kipróbáláshoz a csomagolás sérülése nélkül, így az újra felhasználható, a visszaküldéshez a termék az eredeti csomagolásába visszatehető.
 

11.5.4. Az elállási határidő
a) termék adásvételére irányuló szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi;
b) több termék szolgáltatásakor: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi;
c) több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: amelyen Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi;
d) valamint a), b), és c) pontok esetében Felhasználó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

 

11.5.5. Ha Felhasználó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni Szolgáltató elérhetőségeinek egyikére. Az elállási nyilatkozat bármilyen módon megtehető, akár szóban akár írásban.
Felhasználó az elállási jog gyakorlásához felhasználhatja a következő linken letölthető nyilatkozatmintát is: elállási nyilatkozatminta

 

Illetve annak tartalmát innen kimásolhatja:
--
Elállási nyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
Címzett: Zámbóné Varga Katalin Erzsébet ev. Postacím: Magyarország, 1144 Budapest, Egyenes utca 8/B, III/46. E-mail: mybettershelf@gmail.com
Alulírott ………………………………………………………………… kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A fogyasztó neve:
A fogyasztó címe:
A fogyasztó aláírása (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén):
Kelt:
--

 

Felhasználó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi írásbeli elállási nyilatkozatát, vagy a határidő utolsó napján szóban bejelenti azt. Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogát az itt írtaknak megfelelő módon és határidőben gyakorolta.
 

11.5.6. Az elállási jog gyakorlását nem zárja ki a felbontott csomagolás és a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használat.
 

11.5.7. A termék visszaküldésének megszervezése és a visszaküldés költsége Felhasználót terheli. Az áru visszajuttatása történhet személyesen is, az ügyfélszolgálattal történő előzetes időpont egyeztetés után.
 

11.5.8. Az elállás elfogadása és az áru visszavétele után az elszámolás megtörténik, legfeljebb az elállás elfogadásától számított 14 napon belül. Elállás esetén Szolgáltató az elállással érintett termék vételárát és a kiszállítás költségét is köteles visszatéríteni Felhasználó részére.
 

11.6. Az elállás joghatásai
 

11.6.1. Ha Felhasználó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Felhasználó elállási nyilatkozatának beérkezésétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a termék Felhasználóhoz történő fuvarozásának költségét is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Felhasználó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja, és e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Felhasználó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
 

11.6.2. Felhasználó köteles Szolgáltató számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának beérkezésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Felhasználó viseli.
 

11.6.3. Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
 

 

12. Fórumszabályzat és moderálási alapelvek
 

12.1. Felhasználó a webhelyen olvasható blog cikkeihez hozzászólhat (a továbbiakban: fórum). A hozzászólásnak nem feltétele a webhelyen történő regisztráció.
 

12.2. Felhasználó hozzászólásait saját maga teheti közzé, Facebook modul használatával. A hozzászólása a közösségi oldalon lévő profiljának megjelölésével jelenik meg, így Felhasználó beazonosíthatóvá válik a webhely látogatói számára.
 

12.3. Ez azonban a Felhasználó saját felelősségi körébe tartozik, az ezzel kapcsolatos következményekért Szolgáltató nem vonható felelősségre.
 

12.4. Az erre vonatkozó további szabályokat és tájékoztatót a Facebook közösségi oldalon olvashatnak ("Adatvédelem" és "Feltételek" linkek alatt).
 

12.5. Felhasználó a hozzászólásait nem teheti közzé más személy vagy jogi személy nevében, valamint ezek nem lehetnek törvénybe ütköző, vagy más jogát vagy érdekeit sértő (ideértve a szellemi tulajdoni jogokat is), illetve kiskorúakra nézve sértő tartalmak. Nem tartalmazhatják a hozzászólások harmadik személyek személyes adatait, kivéve azok bizonyítható hozzájárulása esetén.
 

12.6. A fórum politizálás, hirdetések és reklámozás céljára történő felhasználása nem megengedett.
 

12.7. Tilos közzétenni olyan hozzászólásokat, melyek bárkire káros tartalmakat, pl. vírusokat, egyéb káros kódokat tartalmaznak.
 

12.8. A hozzászólás közzétételével a Felhasználó lemond arról, hogy a későbbiekben hozzászólására alapozva anyagi vagy más jellegű követelést támasszon.
 

12.9. Szolgáltató a hozzászólásokat előzetesen nem moderálja, Felhasználó felel az általa közzétett tartalmakért. Mindemellett Szolgáltató jogosult utólagosan indokolás nélkül eltávolítani a hozzászólást, különösen, ha az sérti bárkinek a jogát, érdekét, a közérdeket vagy az obszcén szöveg.
 

12.10. Felhasználó saját maga is rendelkezhet a hozzászólásának közzététele felett, a Facebook közösségi oldal szabályai szerint. Kérheti továbbá Adatkezelőtől a hozzászólásának a webhelyről történő törlését, elrejtését, azonban a hozzászólásának a Facebook közösségi oldal által máshol megjelenített, illetve archivált példányai felett Adatkezelőnek nincs rendelkezési jogosultsága és befolyása.
 

12.11. Amennyiben Felhasználó bármilyen sértő tartalmat észlel a hozzászólások között, azt jelezheti Szolgáltató felé üzenetküldés vagy e-mail útján („CONTACT US” vagy „e-mail us”).
 

12.12. Letiltás. Szolgáltató kitilthatja a fórumról a fenti szabályokat megsértő Felhasználót.
 

13. Felelősség kizárása


13.1. A Szolgáltatót jogszabály alapján szerződéskötési kötelezettség nem terheli. Szabadon dönt a Felhasználó megrendelésének elfogadásáról vagy visszautasításáról. A Szolgáltató kizárja felelősségét az ebből eredő károkért.

 

13.2. Szolgáltató nem garantálja, hogy a termék megfelel a Felhasználó által tervezett bármilyen felhasználási célra. A termékek leírásában és útmutatóiban írtak irányadók a felhasználást illetően, de a konkrét felhasználási körülményekből adódó eltérések miatt a Szolgáltatót nem terheli felelősség.

 

13.3. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal olyan közvetlen és közvetett károkért, amelyek a webhely rosszhiszemű felhasználásából vagy az internetszolgáltató elérhetetlenné válásából erednek. Szolgáltató nem vonható felelősségre technikai zavarokért, például elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért. Tekintettel arra, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek, megrendelések Szolgáltatón kívül eső okból történő megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében Szolgáltatót nem terheli felelősség.

 

13.4. Szolgáltató a webhely felhasználásának lehetőségét bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti az egyes Felhasználók számára, vagy az összes Felhasználóra nézve a webhely üzemeltetésének befejezésével. Ez esetben a már érvényesen leadott megrendeléseket és a Felhasználó egyéb kérelmeit teljesíti, más esetleges következményekért azonban nem felel.

 

13.5. A webhelyen megjelenített termékek és szolgáltatások képei eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Szolgáltató nem felelős a termékismertetők rajta kívül álló okok miatt, így a gyártó vagy a beszállító miatt szükségessé váló előzetes bejelentés nélküli esetleges változtatásából adódó eltérésekért.

 

13.6. Szolgáltató a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért, az ezekből adódó károkért való felelősségét kizárja.

 

13.7. A webhelyen található külső hivatkozások követésével letöltött tartalom nem áll Szolgáltató befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket Szolgáltató törli vagy módosítja. Az ilyen link használatával megjelenített vagy letöltött tartalmakkal kapcsolatban Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

 

 

14. Egyéb rendelkezések

 

14.1. Szolgáltató a webhelyet megrendelés nélkül böngésző Felhasználók tekintetében is fenntartja magának a jogot az ott található tartalmakra vonatkozó jogi védelem és a webhely felhasználására vonatkozó szabályok tekintetében, azok érvényesítésére és megváltoztatására. Erre vonatkozó szabályokat és nyilatkozatokat Felhasználó a webhelyen folyamatosan közzétett jogi nyilatkozatban, jelen ÁSZF-ben és további tájékoztató dokumentumokban érheti el.

 

 

15. Adatkezelés, adatvédelem


A Szolgáltató által folytatott adatkezelésről az Adatkezelési tájékoztató és a Tájékoztató "sütik" alkalmazásáról című dokumentumok adnak tájékoztatást.

 

 

16. Szerződési feltételek módosítása

 

16.1. Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a szerződési feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül egyoldalúan módosítsa.

 

16.2. Az egyes megrendelések alapján létrejövő szerződésekre mindig az adott megrendelés végleges – szerződést létrehozó – visszaigazolásához csatolt szerződési feltételek vonatkoznak.

 

 

17. Irányadó jog, jogviták

 

17.1. Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen szerződési feltételekből eredő jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, kölcsönösen együttműködve járnak el.

 

17.2. A szerződő felek kölcsönösen együttműködnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket peren kívül, tárgyalásos úton a legrövidebb idő alatt és a legkevesebb költséggel rendezzék. Amennyiben ez nem vezet eredményre, szerződő felek a magyarországi Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Törvényszék illetékességét kötik ki a jogvita bírósági úton történő rendezésére.

 

17.3. Jelen szerződési feltételekben nem rendezett kérdések tekintetében a következő magyar jogszabályok rendelkezési irányadók:
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
- a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény,
- a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,
- a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet,
- és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény,
- és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

 

 

18. Panasz, jogérvényesítés, Szolgáltató feletti felügyelet

 

18.1. Panasz

 

18.1.1. Felhasználó a Szolgáltató szolgáltatására, tagjának, alkalmazottjának vagy a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására, az áru minőségére
vonatkozó panaszával levélben, telefonon és elektronikus levélben fordulhat Szolgáltatóhoz az alábbi elérhetőségeken: Zámbóné Varga Katalin Erzsébet ev. Székhely: 1144 Budapest, Tihany utca 42-44/A, 1/23. Postacím: 1144 Budapest, Egyenes utca 8/B, III/46. Telefonszám: +36 70 772 1030 E-mail cím: mybettershelf@gmail.com
Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, szükség szerint azonnal orvosolja. Amennyiben ez nem lehetséges, illetve a Felhasználó egyet nem értése esetén, valamint az írásban benyújtott panaszt Szolgáltató legkésőbb harminc napon belül írásban megválaszolja.

 

18.1.2. Békéltető testülethez fordulás lehetősége
Felhasználó (Fogyasztó) a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatban békéltető testület díjmentes eljárását is kérheti.

 

A Fogyasztó magyarországi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában:
Magyarországon a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei megtalálhatók a http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek&pid=1&mid=1 oldalon, valamint itt olvashatók:

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. Telefon: +36 1 488 2186 Fax: +36 1 488 2186 E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu Webhely: http://bekeltet.hu
Ha Fogyasztó magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, akkor ezen lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület
illetékes. A békéltető testületek elérhetőségei megtalálhatóak a http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek oldalon.
A fogyasztó erre irányuló kérelmében a fentiektől eltérő, másik békéltető testületet jelölhet meg.
Szolgáltató székhelye szerint szintén a fenti Budapesti Békéltető Testület az illetékes.
Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.
A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. Hatáskörébe tartozik a fent megjelölt témájú fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.
A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokról és kötelezettségekről.

18.1.3. Ha Felhasználó az Európai Unióban él, az interneten vásárolt termékre, szolgáltatásra vonatkozó panaszával kapcsolatban igénybe veheti az Európai Bizottság alábbi online vitarendezési eszközét.
Az Európai Bizottság online vitarendezési platformja
Webhely: https://webgate.ec.europa.eu/odr
Ezt az internetalapú platformot az EU azoknak a fogyasztóknak hozta létre, akik panasszal kívánnak élni az általuk online vásárolt termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, és fel szeretnének kérni egy semleges harmadik felet (vitarendezési testületet) a panasz kezelésére.
Az online vitarendezési platformról és használatáról, a vitarendezés módjáról további információkat a fenti link használatával elérhető webhelyen talál.

 

18.1.4. Felhasználó az áru minőségére vonatkozó panaszával, Szolgáltató (tagjának, alkalmazottjának) vagy az érdekében vagy javára eljáró személynek a magatartására, tevékenységére vagy mulasztására, a
szolgáltatás minőségére, felelősségi szabályok alkalmazására vonatkozó panaszával a magyarországi lakóhelye szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatalhoz, mint fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. A területileg illetékes járási hivatalok elérhetőségei megtalálhatók a http://jarasinfo.gov.hu oldalon.
Felhasználó panaszával fordulhat a Szolgáltató székhelye szerinti fogyasztóvédelmi hatósághoz is:
Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály
Cím: 1051 Budapest, Sas u. 19. III. em. Postacím: 1051 Budapest, Sas u. 19. III. em. Telefon: +36 1 450 2598 Fax: - E-mail: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu Webhely: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/szervezeti-egyseg/fogyasztovedelmi-foosztaly-2017

 

18.2. Felügyelet

 

18.2.1. A kereskedelmi hatóság által nyilvántartásba vett tevékenység nyilvántartási száma és a hatóság megnevezése:

 

bejegyzés alatt

………………..
A hatóság elérhetőségei:
…………………….. Város Jegyzője
Cím:
Postacím:
Telefon:
E-mail:
Webhely:

 

18.2.2. Adatkezeléssel kapcsolatos felügyelet Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a
GDPR rendelet alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: +36 1 391 1400 Fax: +36 1 391 1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Webhely: http://www.naih.hu/
A bírósági út választása esetén a per - az érintett Felhasználó választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható, mivel a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.